Genealogie BeringsWaarom?
In het begin van de jaren 70 bracht Ome Fons van Gorp (gehuwd met mijn tante Mia Berings) het in onze tak van de familie bekende rode boekje uit. Zoals dat toen ging, nog allemaal gestencild. Ome Fons had naar aanleiding van een publicatie in de Brabantse Leeuw het idee opgevat om de familie Berings eens nader uit te diepen.
Zelf ook wel nieuwsgierig geworden naar mijn roots besloot ik dit boekje als startpunt te gebruiken voor mijn eigen tocht door de genealogie van de familie Berings.
Door veel gesprekken en eigen onderzoek in archieven en uiteraard het internet heb ik de stamboom uit kunnen breiden zoals hij hier nu gepubliceerd is. Waarvoor dank aan al diegene die mij hierbij hebben willen helpen.
Uiteraard is deze stamboom verre van compleet en blijft hij natuurlijk dynamisch.


Schrijfwijze naam Berings
Door mij wordt zoveel mogelijk de schrijfwijze Berings gebruikt in deze stamboom. Dat is namelijk de naam waaronder we de familie nu kennen.
In mijn zoektocht in allerlei bronnen ben ik de naam op diverse schrijfwijzen tegen gekomen. Dit is niet zo verwonderlijk omdat pas na 1810 (de Franse tijd) eenduidig registers werden bijgehouden. Daarvoor werden de namen geschreven zoals deze door de personen die ergens aangifte van deden werden genoemd maar ook zoals deze door de ambtenaren of andere registerhouders werden gehoord.
De volgende schrijfwijzen van de naam Berings ben ik tegen gekomen: Berinx, Beerinx, Berincx, Berins, Beringhs, Beerings, Beeringhs, Beerincx, Bierinx


Twee takken Berings
Er zijn heden ten dage twee, mij bekende takken Berings in Nederland.
"Mijn" tak voert terug naar Hubertus Lambertus Maria Berings (1866 - 1935, brouwer/herbergier te Helmond) en de andere tak voert terug naar Josephus Bernardus Michael Berings (1864 - 1935, bakker te Helmond).
Hun gezamenlijke ouders zijn Johannes Petrus Hubertus Berings (1829 -1913) en Maria Helena Hubertina Veulens (1827 - 1901). Johannes was enig mannelijk kind die zelf kinderen had. Hij had nog wel een broer Willem maar die bleef kinderloos.
Ik ben nog wel andere personen tegen gekomen met de naam Berings of één van de vele varianten daarvan maar deze kan ik vooralsnog niet plaatsen in deze twee takken.

Foto's hierboven
De foto's hierboven geven mijn pad weer naar de gezamenlijke voorouders van de beide Berings takken.
Op de rechter foto mijn opa en oma, vader, ooms en tantes. Op de middelste foto de weduwe Berings-Prinsen met haar kinderen, waarvan de man achter in het midden mijn opa is. Op de linkse foto het echtpaar Berings-Veulens.

En nu?
Ik hoop de stamboom gestaag uit te blijven breiden met allerlei wetenswaardigheden, feiten en anekdotes en deze hier ook te publiceren. Uiteraard met inachtneming van de privacy voorschriften.
Ik hoop dat jullie, als lezer van deze site, mij daar behulpzaam bij willen zijn. Ik ben altijd op zoek naar verbeteringen, aanpassingen, documentatie, anekdotes en foto's. Alle info is welkom.

Contact

email imageAls u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.